Faq

The Yacht Club er et deleøkonomisk forretningskoncept som giver flere mennesker mulighed for at realisere drømmen om en yacht. Her kan du finde svar på en masse forhold som vedrører The Yacht Club.

Ofte stillede spørgsmål

Et partnerselskab – P/S er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab. Hvis man ikke ønsker at hæfte for mere, end det beløb der er indskudt i virksomheden og samtidig ønsker at anvende virksomhedsskatteloven, kan man vælge at drive virksomhed som et partnerselskab. I et partnerselskab er kommanditisterne aktionærer, der køber en kapitalandel i selskabet og derfor kun hæfter med indskuddet for selskabets forpligtelser. Komplementaren hæfter som i et almindeligt kommanditselskab, d.v.s. med hele sin formue for selskabets gæld og forpligtelser. Komplementaren er i vores forretningskoncept et anpartsselskab, der ejes af kommanditisterne. I denne situation er hæftelsen for partnerselskabets forpligtelser fuldstændigt begrænset; kommanditisterne hæfter kun med deres indskud og ejerne af komplementaren hæfter kun med anpartskapitalen i komplementarselskabet.

Hver forening investerer i en båd inden for samme den ønskede kategori.

Investeringen dækker alle de udgifter, der er forbundet med at erhverve en super yacht. Det vil sige, at din investering dækker; udbyderhonorar til The Yacht Club, købsinspektion foretaget af 3. part, køb af yacht samt etablering af partnerselskabet og komplementar selskabet i Danmark. Såfremt yachten udvælges således at de skal ombygges og moderniseres inden de tages i drift, vil denne udgift være indeholdt i den samlede investering. Endelig vil investeringen dække de straks udgifter til havneplads, forsikring og besætning, der er nødvendige når bådene er anskaffet.

De månedlige udgifter dækker såvel administrationsomkostningerne til The Yacht Club som drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne direkte allokeret til Partnerselskabets yacht.
Hvert år lægges en vedligeholdes- eller opgraderingsplan, således at The Yacht Club på vegne af Partnerselskabet tager højde for kommende større udgifter til netop disse aktiviteter. Opsparingen til disse aktiviteter foretages enten via fællesudgifterne, eller ved at benytte indtjeningen fra charter af bådene. Dermed bibeholdes bådenes værdi. Såfremt der er enighed om, at der ikke er behov for vedligeholdelse eller opgradering i det kommende år, kan man bruge indtjeningen fra charter til at nedbringe de faste månedlige udgifter.

Du vil umiddelbart ikke få udbetalt et afkast af din investering på samme måde som eksempelvis dividenden ved at købe en aktie. Indkøbsstrategien i The Yacht Club gør det muligt, at værdien af yachten reelt er højere end den pris man har betalt således, at såfremt Partnerselskabet efter tre år vælger at sælge kapitalandelene enten permanent eller for at indkøbe en større yacht, kan værdien være højere end da yachten blev anskaffet. En anden måde at betragte afkastet af investeringen på vil være, at måle på tilbagebetalingstiden imellem den investering man foretager og de tilhørende forbudne omkostninger, der er nødvendige for at drive yachten, holdt op imod de tilsvarende samlede omkostninger for at charter en tilsvarende båd.

Udbyderhonoraret dækker over det koncept som The Yacht Club har udviklet og stiller til rådighed for det enkelte Partnerselskab. Ligeledes dækker det over den investering og de omkostninger som The Yacht Club har foretaget og haft over de seneste 16 måneder. Udbyderhonoraret vil endelig være et beløb der fremadrettet investeres i at udvikle konceptet og de aktiviteter der knytter sig til netop vores koncept, altså til gavn for både det enkelte Partnerskabet og de tilhørende parter.

Som udgangspunkt kan man vælge at være 5 familier i et Partnerselskab hos The Yacht Club. Antallet af familier og dermed kapitalandele afhænger af hvor meget man ønsker at investere. Sammenholder man personkredsens størrelse med bådkategorien, afspejler det en fleksibilitet der give flest mulige danskere mulighed for at udleve drømmen om at eje en superyacht.

Der er to årsager, dels ønsker vi at minimere ejerenes risiko for tab, såfremt en begivenhed internt eller eksternt gør at den tilhørende båd opbringes eller forliser. Af regnskabsmæssige og strukturelle årsager har vi valgt at etablere to selskaber hvorved administrationsarbejdet omkring drift, vedligeholdelse samt charter kan effektiviseres og automatiseres.

Nej, der er fuld skattemæssig transparens imellem Partnerselskabet i Danmark og Partnerselskabets tilhørende drifts- og vedligeholdelsesselskaber på Isle Of Man. Årsagen til, at drifts- og vedligeholdelsesselskaberne fysisk placeres på Isle Of Man er, at forsikringspræmien er væsentlig lavere, at chartermarkedet for sådanne superyachts er meget begrænset såfremt man ikke kan agere i det internationale marked, og endelig at kompetencerne omkring såvel drift- og vedligeholdelse af sådanne både er betydelig og omkostningerne forbundet hermed af konkurrencemæssige årsager er lavere.

Hvis du ikke længere ønsker at besidde din kapitalandel kan du vælge at sælge din andel. Ønsker man at sælge sin andel af bådene, kræver dette bestyrelsens samtykke hvilket er indført for at kunne vurdere den kommende køber. Til parternes kapitalbesiddelse knytter sig en forkøbsret på din andel. Det betyder, at du skal sikre at købsvilkår sendes til Selskabets bestyrelse der straks skal videresende tilbuddet til de andre parter. Såfremt ingen forkøbsberettigede parter ønsker at udnytte forkøbsretten bortfalder forkøbsretten og du kan indenfor 3 måneder sælge kapitalandelene. Du kan enten selv finde en køber, eller lade The Yacht Club finde køberen, for et salær. Der er købere der foretrækker at købe sig ind i en eksisterende forening, fordi man kan se præcist hvilken yacht og forening man køber sig ind i, og man kan booke sine ferier med det samme.

Du vil blive indkaldt til et indledende møde hvor vi, som rådgiver for hver af vores kunder, vil sætte netop dine behov op imod de både vi allerede har evalueret i den relevante kategori. Alle de både vi udvælger i samarbejde med den uvildige skibsinspektør er strukturmæssigt meget ens, hvilket naturligvis minimerer de samlede ombygningsomkostninger såfremt man ønsker en sådan løsning. Generelt har alle bådene et serie-produkt-linje-design som betyder, at der ikke skal foretages væsentlige strukturelle ombygninger for at opgradere en båd. Netop derfor har vi i tæt samarbejde med vores engelske samarbejdspartner på designområdet allerede udviklet et skandinavisk design der opfylder tidens trend og med en unik kvalitet som vil være gennemgående for alle de både der ombygges inden de tages i drift.

Når båden er klar, kan du begynde at booke den i det bookingsystem der stilles til rådighed for hvert Partnerselskab. Du vil løbende optjene point som du så efterfølgende kan bruge til at booke de perioder som du vil benytte båden i.

Nej, de point du optjener kan du kun bruge til dig selv og din familie. LYCC tager sig af alle de praktiske opgaver der er forbundet med udlejningen. Det er således ikke muligt at låne bådene ud til venner og bekendt, omvendt kan du sagtens tage dem med.

I har som part samlet mulighed for at vælge mellem tre af følgende destinationer: Barcelona i Spanien; Antibes i Frankrig og Split i Kroatien. The Yacht Club vil dog kontinuert rådgive og fremkomme med alternative forslag, såfremt der af økonomiske eller risikomæssige årsager er andre og bedre muligheder.

Bådene samles på de tre destinationer for at minimere omkostningerne og opnå en synergi eksempelvis i forbindelse med bemanding af bådene i vinterperioden. Når flere både er samlet vil vores drifts- og vedligeholdelsesopgaver kunne varetages af den samme leverandør hvilket tilsiger lavere priser. Ligeledes opnås over tid overordnet en samlet besparelse til havnegebyrer.

TILMELD DIG VORES INFO-MØDE

Har det vagt din interesse holder vi også informationsmøder, hvor du kan høre mere om konceptet og det bagvedliggende. Eller du kan deltage i mere private og konkrete kaffemøder, med dig som fokus.

VIL DU GERNE VIDE MERE?

Vi deltager gerne i et uforpligtende personligt/virtuelt møde hos dig eller os.