ADMINISTRASJON

Når du investerer i en superyacht i Middelhavet, følger det med en masse praktiske og administrative oppgaver. Innkjøp, renovering, bemanning, myndigheter, regler, lover, regnskap og kontrakter, bare for å nevne noen. Alt dette og mye mer vil The Yacht Club ta seg av. Du trenger bare å lene deg tilbake og nyte tilværelsen som yachteier.

PARTNERSELSKAP

Opprettelse og stiftelse av partnerselskap

KJØP AV BÅTEN

Forslag til båt innhentes med Surveyor

RENOVERING OG INNRETNING

Utføres i samarbeid med Holmes Interiors

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Besørges ut fra de månedlige driftsutgifter

CHARTER

Besørges av LYCC, Luxury Yacht Chartering Company

GJENSALG

Selg din andel i båten med hjelp fra Surveyor

KJØP AV FAMILIENS SUPERYACHT

The Yacht Club står for alt det administrative ved stiftelsen av partnerselskapet. Stiftelsen skjer når fem familier har sluttet seg til avtalekomplekset.

Kjøpet av superyachten innledes umiddelbart etter at partnerselskapet er stiftet.

Ønsker man å sikre seg en part i et kommende partnerselskap, har man mulighet til å inngå en reservasjonsavtale allerede før alle de fem familiene er funnet.

INNKJØP AV BÅTEN

For å sikre at partnerselskapet får best mulig superyacht, vil The Yacht Club støtte foreningen i alle faser av kjøpsprosessen – fra valg av yacht til innledende gjennomgang til tredjeparts verifikasjon av den valgte yachten. The Yacht Club vil også ta seg av forhandlingene med selger. Når yachten overtas, kan det bli aktuelt med mindre ombygninger eller istandsettelse.

Da yachten skal nytes i mange år, er det viktig at kvalitet prioriteres fremfor tidsfaktoren. Som deleier må man forvente at det går 2-3 måneder før yachten er klargjort til å oppfylle familiens drøm.

CHARTER

Utleie av foreningens yacht til charter håndteres av LYCC, Luxury Yacht Chartering Company. De sørger for alt det administrative og praktiske knyttet til utleie til enten eieren selv, eierens nettverk/familie eller tredjepart. Kostnadene forbundet med utleie av yachten dekkes av den månedlige eierutgiften. Foreningene trenger bare å ta stilling til om de ønsker å chartre ut båten i de periodene de ikke bruker den selv.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Hvert år settes det opp en vedlikeholds-/oppgraderingsplan som brukes til den daglige driften og eventuelle oppgraderinger av yachten. Her kan man velge å chartre ut yachten via LYCC og bruke fortjenesten til vedlikehold av yachten – eller til å redusere de faste månedlige utgiftene.

GJENSALG

Hvis du ønsker å selge din del av båten, må det først fremlegges for foreningen, som har muligheten til å kjøpe din del. Hvis foreningen ikke velger å kjøpe delen, er det opp til deg å finne en kjøper. Her kan The Yacht Club bistå under hele salgsprosessen. Prisen på den enkelte delen fastsettes av en nøytral tredjepart, vanligvis en skipsinspektør.

Ofte stilte spørsmål

Vil du eie en luksusyacht? Hvorfor ikke kjøpe den med andre?

VIL DU VITE MER?

Vi deltar gjerne på et uforpliktende personlig/virtuelt møte hos deg eller oss.