06. Jun
2018

Hvad charter betyder for dig som medlem

Charter af Yachts

The Yacht Club opstod i sin tid som et produkt af bl.a. en ærgrelse over, de mange flotte yachts der bare ligger rundt omkring i havnene, og sjældent bliver brugt. ”En yacht skal sejles i! Til turkisblå middelhavsbugter, med solnedgangen ved stævnen og en ny udsigt hver morgen”, som CEO, Thomas Andersson siger. Derfor er det her med deleøkonomi en central del af virksomheden og det er essentielt ikke bare at deles i en forening, men også med andre udenfor foreningen.

Som en del af konceptet, chartrer The Yacht Club foreningernes yachts ud, gennem søsterselskabet LYCC. Det gør vi af flere årsager, men hovedsageligt for at skabe økonomisk balance og minimere de månedlige udgifter hos foreningerne. Hvad betyder det for dig som medlem?
Når man ejer en yacht sammen med andre, deles man om dem, og der er altså andre end en selv, der benytter båden. Det er derfor i medlemmernes interesse at holde yachten velholdt, da medlemmerne vel og mærke ejer båden. Derfor kan det også sætte selve charteren på spidsen, at helt fremmede mennesker benytter sig af båden.
Som professionelle i LYCC, og i tæt samarbejde med lokale professionelle der har været i charterbranchen i mange år, er denne almindelige bekymring overflødig, da der med forsikringer, kontrakter og mandskab 24/7 allerede er taget højde for sådanne. De er med andre ord elimineret.

Derfor bliver den risiko der er ved at leje ud til chartergæster begrænset til et minimum, og charteren kan nu udelukkende bibringe med økonomisk støtte.


Det du derfor som foreningsmedlem kommer til at mærkes af, er altså en, lavere månedlig ydelse, eller sågar ingen månedlig ydelse – og i nogle tilfælde ekstra økonomiske kapital til vedligehold, restaurering eller sågar opgradering af bådkategori.

På den måde får vi mest ud af yachtens muligheder, samtidig med at det gavner foreningerne. En såkaldt win/win, om man vil.  

Preloader